Do pobrania

Gwarancja

Janusz Szczurek Pracownia Artystyczna z siedzibą ul. Mennicza 50/3 , Cieszyn 43-400 gwarantuje sprawne użytkowanie sprzedawanego produktu, objętego niniejsza gwarancją. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja jest udzielona tylko właścicielowi produktu (kupujący).

Warunki prawidłowej eksploatacji produktów

Dla prawidłowej eksploatacji jest niezbędne zachowanie następujących warunków:

 • po otrzymaniu produktu klient jest zobowiązany do sprawdzenia jego jakości i stanu w jakim został dostarczony, w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek usterki należy poinformować o zaistniałej usterce sprzedawcę i zwrócić produkt w ciągu 7 dni od daty dostarczenia.

 • W przypadku lamp – użytkowanie tylko żarówki led max 60W

Warunki gwarancji

Janusz Szczurek Pracowania Artystyczna udziela rocznej gwarancji produkty od daty zakupu przy zachowaniu wyżej podanych warunków eksploatacji.

Warunki gwarancji nie obejmują następujących przypadków:

 • mechaniczne uszkodzenia wynikłe podczas eksploatacji (przecięcia kartonu, wgniecenia, poplamienia)

 • mechaniczne uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego składowania i przechowywania

 • mechaniczne uszkodzenia polegające na rozdarciu struktury kartonu w płaszczyźnie poziomej

 • uszkodzenia mechaniczne lub zniszczenia powstałe na skutek działania siły wyższej i wpływu otoczenia (np. wilgotności, kurzu). W przypadku wilgoci – rozwarstwienie się kartonu, zmiana faktury, kolor.

 • Lub inne jakiegokolwiek mechanicznego uszkodzenia wynikającego z działań klienta.

Procedura reklamacyjna

Do rozpatrzenia reklamacji została przygotowana następująca instrukcja:

 1. Poinformowanie sprzedającego o zaistniałym uszkodzeniu. Przesłanie na maila zkartonu@zkartonu.com zdjęć zaistniałego uszkodzenia razem z opisem okoliczności powstania.

 2. Otrzymanie maila zwrotnego z akceptacja wysyłki do sprzedającego.

 3. Wysyłka uszkodzonych produktów na adres sprzedającego (Wysyłki nie uzgodnione; za pobraniem nie będą odbierane).

 4. Sprzedający ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Kupujący może wskazać w reklamacji jedno z poniższych żądań: wymiana towaru, naprawa towaru, obniżenie kosztów lub (tylko w przypadku istotnej wady) odstąpienie od umowy. Koszty wynikające z odesłania wadliwego produktu Sprzedający zwraca Kupującemu niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

  Odstąpienie od umowy

  Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), konsument (w rozumieniu ustawy), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia, bez podania przyczyny. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Odstąpienie od umowy może dotyczyć zarówno całości zamówienia, jak i jego części. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przesłane pocztą na adres: Janusz szczurek Pracownia Artystyczna, ul, Mennicza 50/3, 43-400 Cieszyn lub mailem (zeskanowane) na adres: zkartonu@zkartonu.com

  Kupujący ma obowiązek dostarczyć Sprzedającemu zwracane produkty nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Kupujący ma obowiązek dostarczyć Sprzedającemu zwracane produkty nie posiadające uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku działania kupującego. Sprzedający w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Kupującego towaru zwraca mu koszty, na które składa się koszt produktów i koszt ich dostarczenia. Kupujący pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy wynikające z odstąpienia od umowy – tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności na konto bankowe Kupującego.