Poniżej prace jednego z kultowych twórców mebli z tektury Loe Kempfa. Zdjęcia dzięki leokempf.com.

leo-kempf-1

leo-kempf-2

leo-kempf-3

leo-kempf-4