sowa-1-6 - z tektury, z kartonu

Sowa jako bryła. Jeden z eksperymentów z oklejeniem tektury papierem – jednak nie jest to w moim stylu.

Owl – one solid shape . One of my experiments whit covering the cardboard whit colourful  paper – but it is not my style.