zawias-1

Kontynuacja pracy nad materiałem na warsztaty. Do opracowania mam kilka elementów. Dzisiaj jeden z ruchomych elementów w meblach – zawiasy – przy zamontowaniu zawiasów wykorzystałem wklejone listwy drewniane.

I am still working on workshop problems. I have to develop some technical details regarding cardboard furniture. Today one of moving parts in furniture – hinge – during the assembling of hinge I used wood strips glued to cardboard.

zawias-2

zawias-3

zawias-4

zawias-5