Następne dwa projekty będę na bazie kwadratu, dzisiaj logo Zachusza. Wymiary 90*90cm.  / My next two project will be based on square, today it will be the logo of Zacheusz. Dimensions 90*90 cm.

1- mini - z karotnu 2- mini - z kartonu 3- mini - z kartonu 4- mini - zkartonu