Następna z kwadratowych prac, medalion Benedykta. Wymiary 90 x 90 cm. / The next square cardboard art, Benedict’s . Dimensions 90 x 90 cm.

Kolor 1 warstwa - 1

Ikona z karotnu - 2 Ikona z karotnu - 3 Ikona z karotnu - 4 Ikona z karotnu - 5 Ikona z karotnu - 6