Film pokazujący jak powstaje model pistoleta maszynowego   z kartonu.