Film pokazujący jak powstaje kartonowy model kruszarki.