Rodzaje konstrukcji mebli tekturowych:

  1. Konstrukcja oparta na wielu warstwach tektury różnej grubości tworzących zwartą bryłę. Warstwy te są sklejane, zewnętrzne boki mogą pozostać tekturowe, jak również zabezpieczone płytą, np. hdf. Malowanie w zależności od potrzeby klienta. Przykłady poniżej, prace Franka Gehry.

 frank_gehry_red_beaver

  1. Konstrukcja szkieletowa – podstawą jest wewnętrzna konstrukcja szkieletowa, składająca cię z krzyżujących się elementów określających obrys bryły (analogia do wręgów przy budowie łodzi). Szkielet jest pokrywany zewnętrzna warstwą tektury. Przykłady poniżej, prace Erica Guiomar.

 13. Konstrukcja pudeł kartonowych – zasada analogiczna do konstrukcji pudeł kartonowych, stosowane przy tworzeniu mebli.