Prosty projekt na czas kwarantanny – kod QR przenoszący do strony zkarotnu.com.